RJRSW

折墮普通話 是時候積極推動普通話教學

是時候積極推動普通話教學
這些憤青激青(部分是新移民子女如梁天琦之流)舞著龍獅旗,稱自己是香港人或支那人,以不識講普通話為榮,他們不知何謂「折墮」。 香港教育局是弱勢社群,官員們是前門怕賊後怕追兵,這些官員只想保住頂烏紗帽,多一事不如少一事,他們夠膽在學校推行普通話教學嗎?
粵語的“心涼”和普通話的“心涼”表達的意思不一樣嗎? - 知乎
六月
什麼叫折墮?一個富家小孩,浪費米糧,吃飯剩半碗,長輩會駡他折墮。 同時,一個富豪破了產,淪為勞工,旁觀者也覺得他折墮。廣東話的折墮,意思是:「在風光時高高在上,不會積陰德,權力使盡,有一天,福盡運轉,淪 為地上任人踐踏的泥巴。」 只兩個
粵語的“心涼”和普通話的“心涼”表達的意思不一樣嗎? - 知乎

“折墮”是粵語嗎?什么意思? 愛問知識人

“折墮”是粵語嗎?什么意思?:折墮,廣東話,相當于普通話中的”倒霉”,但它有個潛在的含義,類似于從前風光或者本來有條件獲得更好的待遇的人,遭遇難堪境況的意味.非?
不文...豬紅@《齊諧‧貴賤》|PChome新聞臺
陶傑: 粵語之戰
什麼叫折墮?一個富家小孩,浪費米糧,吃飯剩半碗,長輩會罵他折墮。同時,一個富豪破了產,淪為勞工,旁觀者也覺得他折墮。廣東話的折墮,意思是:「在風光時高高在上,不會積陰德,權力使盡,有一天,福盡運轉,淪為 地上任人踐踏的泥巴。」 只兩個
不文...豬紅@《齊諧‧貴賤》|PChome新聞臺
粵語
折墮 做孽,遭遇悲慘 橫「掂」 橫豎,橫直,反正 櫃桶 抽屜 屋「企」 家 好彩 粵語係普通話 以外最為廣泛嘅語言,亦被認為係國內嘅強勢語言,但同時喺國內受到嘅打壓亦係最嚴重。由於外地人口嘅不受控湧入,先係出現普通話城市,廣西粵語被
大橋團湧至東涌萬寧大喊「買曬佢」 旅遊業籲體諒 - 香港高登討論區
幫幫忙 把以下的廣東話轉為普通話
23/11/2006 · 幫幫忙 把以下的廣東話轉為普通話 ; 1.差館 2.差餉 3.仇口 4.頂心杉 5.符碌 6.運滯 7.開口 8.黑仔 9.撞邪 10.折墮 11.命水 12.蝕底 13
被指涉刑事案 37歲女墮電騙失15萬元|即時新聞|港澳|on.cc東網
教英文退休洗碗發餘暉
不少長者退休後會感到生活平淡苦悶,有專門聘用長者的飲食集團,昨為將開業的分店舉行招聘會,吸引逾三百名年逾六旬的長者應徵。有英文教師退休後在食肆任洗碗工人,被上司嘲諷「折墮」,但她不以為然,認為做得開心就得,選擇退而不休;亦有近七十歲的應徵者寧自力更生都不領取 …
教英文退休洗碗發餘暉 - 東方日報

網友彈《味分高下》核突 ClickClick情報科:克勤,碧兒即食即吐折墮 …

ClickClick情報科:克勤,碧兒即食即吐折墮 分享 克勤試食完即